Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Ochrona danych osobowych

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Niepubliczne Przedszkole Lingwistyczne „Dobry Start” informuje:

 1. Administratorem Pani (a) danych jest Przedszkole Lingwistyczne nr 1 „Dobry Start” w Łodzi przy ul. Nastrojowej 67, reprezentowane przez Dyrektora – Joannę Bartlewicz.
 2. Dane zawarte w karcie są niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji dziecka.
 3. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
 4. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w formie papierowej i elektronicznej, przez okres prowadzenia rekrutacji a w przypadku pozytywnego zakończenia procesu rekrutacji – przez okres pobytu dziecka w przedszkolu a następnie przez okres 5 lat.
 5. Podanie danych jest dobrowolne lecz ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w rekrutacji.
 6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
 7. a) dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 8. b) wniesienia skargi do organu nadzorczego - do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania (przez Panią/Pana), że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem
 9. Odbiorcami danych są podmioty świadczące usługi na rzecz administratora takie jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, biuro rachunkowe.
 10. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 12. W celu zapewnienia należytej ochrony Państwa danych osobowych administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Annę Stępińską, z którą mogą kontaktować się Państwo we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych pod adresem e-mail: ochronadanych.lodz@gmail.com

Ze względu na bezpieczeństwo osób przebywających na terenie placówki Administrator stosuje monitoring wizyjny na całym terenie. Szczegółowe informacje dotyczące monitoringu znajdą państwo u Dyrektora placówki oraz Inspektora Ochrony Danych.