KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Aktualności

Data publikacji 15.04.2021

W związku ze zniesieniem obostrzeń dla przedszkoli, od poniedziałku (19.04)  będziemy pracować w normalnym trybie. Zapraszam wszystkie dzieci!

Data publikacji 29.03.2021

Szanowni Państwo,

 

jak wynika z Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r., Rodzice dzieci mogą złożyć wniosek do dyrektora o zorganizowanie dla ich dzieci zajęć w placówce. Dotyczy to osób, które spełniają wymagania podane w cytowanych poniżej fragmentach aktów prawnych:

 

Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, na wniosek:

 

1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

 

2) rodziców dzieci, którzy:

 

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

 

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

 

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

 

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

 

e) wykonują działania ratownicze,

 

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

 

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

 

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

 

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

 

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

 

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek

 

– ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci.

Wniosek można  pobrać i wypełnić w przedszkolu.

Pozdrawiamy serdecznie


Data publikacji 21.08.2020

Szanowni Państwo, 

w dniu 31 sierpnia z powodu dezynfekcji przedszkole będzie zamknięte. 


Data publikacji 08.06.2020

W dniu 12 czerwca (piątek) przedszkole będzie nieczynne.


Data publikacji 05.05.2020

Szanowni Państwo,
 
przedszkole będzie czynne od jutra, tj. od 6 maja w godzinach 8.00-16.00 Dzieci natomiast w ramach readaptacji zapraszamy w godzinach 8.00-12.00.
W dniu jutrzejszym nie będzie w przedszkolu posiłków. Od czwartku będziemy pracować od 8.00 do 16.00 
 
Drogą e-mailową przesyłamy Państwu procedury bezpieczeństwa, które będą nas i Państwa obowiązywać od dnia jutrzejszego aż do odwołania. Załączam także ankietę wstępnej kwalifikacji, którą prosimy dostarczyć do placówki w momencie przyjścia z dzieckiem.
 

Data publikacji 03.05.2020 

Szanowni Państwo, przedszkole zostanie otwarte 11 maja. Ostateczna decyzja będzie uzależniona od liczby zgłoszonych chętnych. Informacja odnośnie otwarcia przedszkola została wysłana na Państwa maile. W tym tygodniu rozesłane zostaną szczegółowe procedury obwiązujące w związku z zagrożeniem COVID-19.


Data publikacji 26.03.2020

Szanowni Państwo, przedszkola wstrzymały swoją działalność do Świąt Wielkanocnych. Od dnia dzisiejszego będą do Państwa wysyłane drogą mailową materiały realizujące podstawę programową.


Data publikacji 25.03.2020 r.

Wszelkie informacje dotyczące odpłatności otrzymacie Państwo w dniu jutrzejszym na swoje skrzynki mailowe.


Data publikacji 11.03.2020
W związku z decyzją rządu i poważnym zagrożeniem związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa informuję, że od jutra, tj. 12 marca (czwartek) do 25 marca (środa) włącznie zajęcia dydaktyczne w naszym przedszkolu zostają zawieszone.
12 marca (czwartek) w godzinach 7:00 - 17:00 przedszkole będzie pełniło jedynie funkcje opiekuńcze, ale tylko w wyjątkowych przypadkach.
13 marca (piątek) planowana jest dezynfekcja pomieszczeń.

Od poniedziałku 16 marca br. przedszkole będzie zamknięte.


Data publikacji 08.03.2020

Mając na uwadze liczne pytania i sugestie skierowane do Dyrekcji Przedszkola w związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa, stanowczo proszę o informowanie placówki o ewentualnych wyjazdach zagranicznych, szczególnie w rejony o zwiększonej liczbie zachorowań.

Mając na uwadze bezpieczeństwo  dzieci, a także personelu naszego przedszkola, gorąco proszę Rodziców, którzy powracają z podróży zagranicznych o zorganizowanie opieki nad dziećmi w domu przez okres 14 dni, aby nie narażać pozostałych wychowanków na ewentualne zagrożenie wirusem.

 

My ze swej strony staramy się w miarę możliwości monitorować sytuację oraz podejmować działania, które mają na celu zachowanie jak największej higieny otoczenia, w którym przebywają dzieci. Przeprowadzamy bardzo częstą i systematyczną dezynfekcję podłóg oraz zabawek środkami odkażającymi firmy Merida. Prosimy więc Państwa o każdorazowe korzystanie z obuwia jednorazowego dostępnego w holu przedszkola, aby działanie te miały jakikolwiek sens.


Data publikacji 04.03.2020

Ponawiamy prośbę, aby dzieci z objawami wszelkich infekcji (kaszel, katar, opryszczka, temperatura) nie uczęszczały do przedszkola, aż do czasu całkowitego wyleczenia. To zalecenie obowiązuje oczywiście  przez cały rok i jest niezależne od sytuacji wyjątkowych, takich, jak obecna.

 


Data publikacji 16.02.2020

Uprzejmie informujemy, ze rekrutacja wewnętrzna na nowy rok szkolny 2020/2021 rozpoczyna się 1 marca. Szczegóły w zakładce Rekrutacja