Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zdalne nauczanie

Procedura pracy zdalnej Przedszkola Lingwistycznego

Rada Pedagogiczna ustala:

W okresie czasowego ograniczenia funkconowania przedszkola w związku z zapobieganiem i przeciedziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dyrektor odpowiada za organziację realizacji zadań przedszkola z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zdań, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, zwanego dalej " innym sposobem kształcenia" , w szczególności:

1. Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola

 • strona internetowa przedszkola
 • grupy przedszkolne na FB
 • sms do rodziców
 • kontakty telefoniczne z rodzicami
 • poczta elektroniczna

2. Nauczyciele odpowiadają za koordynację współpracy z rodzicami/dziećmi.

3. Nauczyciele ustalają tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach. Od 26 marca 2020 r. modyfikują miesięczne plany pracy w poszczególnych grupach wiekowych

a) pamiętają o równomiernym obciążeniu dzieci w poszczególnych dniach tygodnia

b) różnicują zajęcia w każdym dniu

c) uwzględniają możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia - według podziału na grupy wiekowe 3/4 latków i 5/6 latków

d) stosują łącznie przemienne kształcenie z użyciem i bez użycia monitorów ekranowych

e) uwzględniają ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć

4. Nauczyciele ustalili, że sposobem monitorowania postępów dzieci oraz sposobem weryfikacji wiedzy i umiejętności dzieci, w tym również informowania dzieci lub rodziców o postępach dziecka w nauce będzie:

 • przesyłanie zdjęć wykonanych zadań pocztą elektroniczną 
 •  
 • uzupełnianie arkusza gotowości szkolnej

5. Nauczyciele podają źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których dzieci lub rodzice mogą korzystać:

 • linki i odnośniki do słuchowisk
 • zadania
 • karty pracy
 • gry i filmy edukacyjne
 • programy edukacyjne w TV

6. Nauczyciele zapewniają każdemu dziecku lub rodzicowi mozliwość konsultacji oraz przekazują im informację o formie i terminach tych konsultacji. Odbywają się one poprzez:

 • rozmowy telefoniczne o ustalonych o godzinach
 • pocztę elektroniczną

7. Nad całokształtem realizacji pracy zdalnej czuwa dyrektor przedszkola.