Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Procedury wewnętrzne i regulaminy

Regulamin Przedszkola Lingwistycznego

Wewnętrzna procedura postępowania w Przedszkolu Lingwistycznym obowiązująca w związku z zagrożeniem zakażeniem COVID-19

 

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące Dzieci, Pracowników i Rodziców

 

 • Nad logistyką przyprowadzania i odbierania dzieci czuwać będzie wyznaczony pracownik placówki. Dziecko odbierane jest w drzwiach przez pracownika przedszkola. W szatni może być maksymalnie 3 dzieci. Pozostałe osoby czekają na zewnątrz, aż do momentu zwolnienia miejsca w szatni. Pracownik będzie również kontrolował stan zdrowia dziecka wchodzącego do placówki.
 • Przy odbiorze dziecka rodzic dzwoni domofonem, czeka na zewnątrz, a pracownik przedszkola w tym czasie ubiera dziecko i odprowadza do rodzica.
 • Nie przyprowadzamy do placówki dzieci nawet z niewielkimi objawami chorobowymi. Pracownik czuwający nad wprowadzaniem dzieci do placówki może odmówić wstępu, jeżeli zaobserwuje jakiekolwiek niepokojące go symptomy. Odmowa przyjęcia do placówki może mieć miejsce nawet, jeżeli przedstawione zostanie zaświadczenie od lekarza o dobrym stanie zdrowia dziecka (wyjątek stanowią aktualne orzeczenia od lekarzy specjalistów np. pulmonologa, alergologa).
 • Do przedszkola nie można przynosić oraz pozostawiać przedmiotów z zewnątrz: wózków, rowerków, hulajnóg, fotelików, itp.. Do przedszkola nie można także przynosić własnej żywności oraz wody lub soków.
 • Nauczyciele będą kontaktowali się z rodzicami telefonicznie oraz e-mailowo. Telefon do przedszkola: 42/659-06-29
 • W przypadku wystąpienia objawów chorobowych u dziecka podczas pobytu w placówce rodzic ma obowiązek odebrać dziecko niezwłocznie po otrzymaniu informacji od nauczyciela, nie później niż 45 min po otrzymaniu takiej informacji. W czasie tym zastosowane zostaną odrębne procedury związane zachowaniem maksymalnego bezpieczeństwa dla dziecka oraz innych osób przebywających w placówce. Mamy przygotowane pomieszczenie, w których będzie można odizolować dziecko w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych
 • Dezynfekcja w placówce będzie odbywała się w godz. 9.00, 14.00 oraz 16.00 (klamki, drzwi wyjściowe, domofon, włączniki światła, podłoga). Codziennie przed zamknięciem sale i zabawki będą  dezynfekowane. Profesjonalne mopy firmy Merida  każdego dnia będą zmieniane i  następnie prane w temperaturze 90 stopni.
 • Wietrzymy pomieszczenia tak często, jak to możliwe (przynajmniej raz na 1 godz.).
 • Z klas zabieramy maskotki oraz część zabawek. Resztę zabawek dzielimy na grupy. Jedna grupa zabawek jest użytkowana danego dnia. W kolejnym dniu zabawki użytkowane poprzedniego  dnia zostają zdezynfekowane, a w tym czasie dzieci korzystają z drugiej sali.
 • Przestrzegamy wszystkich wytycznych i zasad higieny. Przypominamy zasady zakrywania ust np. podczas kichania czy ziewania. Prowadzimy zajęcia z zakresu przestrzegania zasad higieny.
 •  
 • Działamy zgodnie z wytycznymi oraz procedurami dbając o zdrowie dzieci, własne oraz rodziców. Pamiętamy jednak o zdrowym rozsądku i praktycznym podejściu do sprawowanych obowiązków.